Giới thiệu 

KEN AGENCY® is a branding and strategic design agency based in Ho Chi Minh City, Vietnam. We help transform brands through meaningful purposes, powerful brand association, carefully crafted designs, to make brand come to life.

SERVICES

logo design

Báo giá các gói thiết kế​​​​​​​

Gói Basic
 • 3 Phương án Logo
 • Quy chuẩn sử dụng
 • Chính sửa không giới hạn
 • Tư vấn bảo hộ thương hiệu
Ngày làm việc: 3-4 ngày
Gói Standard
 • 3 Phương án Logo
 • Quy chuẩn sử dụng
 • Chính sửa không giới hạn
 • Tư vấn bảo hộ thương hiệu
 • Namecard
 • Phong bì A4, A5
 • Tiêu đề thư
 • Kẹp file 
Ngày làm việc: 4-5 ngày
Gói Pro
 • 4 Phương án Logo
 • Quy chuẩn sử dụng
 • Chính sửa không giới hạn
 • Tư vấn bảo hộ thương hiệu
 • Namecard
 • Phong bì A4, A5
 • Tiêu đề thư
 • Kẹp file
 • Đồng phục (Áo phông, Sơ Mi, Bảo hộ) 
 • Túi đựng (Túi giấy, nilong)
 • Thẻ nhân viên
 • Chữ ký Email 
Ngày làm việc: 4-5 ngày
Gói Premium
 • 4 Phương án Logo
 • Quy chuẩn sử dụng
 • Chính sửa không giới hạn
 • Tư vấn bảo hộ thương hiệu
 • Namecard
 • Phong bì A4, A5
 • Tiêu đề thư
 • Kẹp file
 • Đồng phục (Áo phông, Sơ Mi, Bảo hộ) 
 • Túi đựng (Túi giấy, nilong)
 • Thẻ nhân viên
 • Chữ ký Email 
 • Profile (8 trang A4)
 • Catalogue (8 trang A4)
 • Tờ rơi A4 hai mặt
 • Biển tấm lớn ngoài trời
 • Biển công ty nhỏ
 • Biển vẫy
Ngày làm việc: 5-7 ngày

Điền thông tin đăng ký