Dự án

Tên dự án

LĨNH VỰC: VĂN HÓA DÂN GIAN

Chủ đầu tư

Nhà hát Múa Rối Nước Việt Nam

Tham gia dự án

  • Chuong van
  • Hoa Pham
  • Chu Hai

Thuộc tính

  • Don Gian
  • Hien dai
  • Chuyen nghiep

Điền thông tin đăng ký